ANALIZA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE EXPEDIŢIE


Autor: Iurie MIHALACHE,

doctor în drept, lector universitar

Catedra Drept al Antreprenoriatului (USM)

Dans la doctrine juridique nationale le contrat d’expédition a été moins étudié, c’est pourquoi cet article sera d’une grande utilité. Dans le droit national il n’y a pas de concept bien défini du contrat d’expédition. L’expédition est régi par le Code civil de la République de Moldova et le Règlement sur les services de transport et d’expédition. Comme d’autres contrats civils, le contrat d’expédition a une structure: les parties, l’objet, le prix, la durée, les droits, les obligations et la responsabilité des parties contractantes. Dans ce contexte, le contrat d’expédition ne doit pas être confondu avec le contrat de transport. Ils sont deux contrats différents.

 

1. Consideraţii prealabile

5058397b71b4b452229af52e7[1]Activitatea de transport presupune nu numai deplasarea mărfurilor, ci şi o serie de activităţi conexe, precum încărcarea, descărcarea, asigurarea, depozitarea, perfectarea documentelor etc. Fără îndoială, că rolul principal şi centrul acestor operaţiuni îl reprezintă transportul de mărfuri, dar, tocmai în scopul de a ajuta la efectuarea acestuia, a luat naştere expediţia de mărfuri.

Scopul expediţiei este de „a uşura” sarcinile transportatorului în legătură cu procesul de transport, prin îndeplinirea lucrărilor de ambalare, încărcare, descărcare, depozitare, curăţare etc. [1] Dar înainte de a transporta marfa, clientul este în drept să aleagă cum să o facă. Prima soluţie, ar fi ca el să se adreseze unui transportator (companie de transport) cu care să încheie contract de transport de mărfuri. Transportatorul se va angaja la deplasarea mărfurilor, în timp ce toate operaţiunile de expediţie (încărcare, descărcare ş.a.) vor fi pe seama clientului. În unele cazuri, serviciile respective sunt îndeplinite nemijlocit de persoanele care înfăptuiesc transportarea, de exemplu, de şoferi. Pentru operaţiunile de expediere aceştea au dreptul la o plată suplimentară la salariu [2]. Cea de-a doua soluţie constă în încheierea a două contracte separate, un contract de expediţie, cu un expeditor specializat (companie de expediţie a mărfurilor) şi un contract de transport, cu un transportator (companie de transport). Modalitatea respectivă este mai puţin eficientă, deoarece presupune timp şi cheltuieli suplimentare. În fine, cea de-a treia soluţie, şi cea mai eficientă, constă în încheierea unui singur contract, numit contractul de prestare a serviciilor de transport şi expediţie, pentru ca expeditorul, în schimbul unei taxe, să efectueze toate acţiunile ce ţin de ambalarea, încărcarea mărfurilor, întocmirea documentelor, precum şi transportarea propriu-zisă a mărfurilor de la punctul de pornire până la cel de destinaţie. Continuă lectura „ANALIZA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE EXPEDIŢIE”

Publicitate

MUTILAREA LEGII 87…


ÎNAINTE ERA MAI BINE!

kovrik-vendetta-maska-8_item32064_pad_white_250[1]Anul 2011 a marcat profund sistemul de drept al Republicii Moldova, reformele iniţiate au generat parcă un nou suflu legislativ, o speranţă că viitorul va fi mai corect ca prezentul şi trecutul… Şi totul s-a dus naibii lovindu-se ca nuca de perete! Un pas înainte şi doi înapoi ar zice analiştii… Pe dracu e o mişcare stabilă înainte, deoarece, vorba ceea, ÎNAINTE ERA MAI BINE! Or, anume raţiunea retrogradării a stat la baza logicii legislatorului reformator (AIE 2), atunci când a tăiat din propriul elan. Continuă lectura „MUTILAREA LEGII 87…”

Manual: Dreptul transporturilor


Download link:

1. Coperta Dreptul transporturilor

2. Manual: Dreptul transporturilor     

Stimaţi jurişti,

Vă informăm că în premieră pentru Republica Moldova, sub egida Centrului de Instruire a Personalului în Transporturi Internaţionale (CIPTI), a fost editat un manual de Dreptul transporturilor al cărui autor este dl Iurie MIHALACHE, doctor în drept. Manualul este adresat juriştilor, angajaţilor din cadrul companiilor de transport şi expediţie şi tuturor celor interesaţi de problemele dreptului transporturilor la etapa actuală.

open_book[1]

Ca rod al unei munci sistematice din partea autorului, cartea vine să completeze ceea ce în Republica Moldova nu s-a efectuat începând cu anii ’90. Pentru comparaţie, în România actualmente există zeci de manuale cu titlul Dreptul transporturilor, iar la fiecare facultate de drept acest curs este promovat de rând cu dreptul civil, dreptul muncii, dreptul administrativ etc. Continuă lectura „Manual: Dreptul transporturilor”

Vom avea dobânzi rezonabile la împrumuturi?


Sursa: Ziarul Capital Market

cm464-2[1]Deşi numărul litigiilor în care sunt implicate instituţiile de creditare nebancare, nu este atât de mare, impactul pe care îl au deciziile de recalcul al ratelor la dobânzi ar putea să distorsioneze sistemul. Recent, Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a aprobat hotărârea cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la soluţionarea litigiilor legate de contractele de împrumut, acordate de asociaţiile de economii şi împrumut şi organizaţiile de microfinanţare. În mod special, documentul stabileşte dobânda rezonabilă la împrumuturi. Continuă lectura „Vom avea dobânzi rezonabile la împrumuturi?”

PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI DE LEASING


Autor: Iurie MIHALACHE,

doctor în drept, lector universitar

L’apparition des opérations de leasing représente un progrès évident en matière contractuelle. Le cadre juridique du leasing dans la législation de la République de Moldova est donné par la Loi concernant le leasing et le Code civil. Dans ces documents normatifs le leasing apparaît comme une opération juridique et financière complexe, résultat d’une réunion originale de plusieurs instruments juridiques (la vente-achat, le mandat, la location, le crédit bancaire, l’assurance) qui implique la participation de trois parties: vendeur, financier, utilisateur.

1. Consideraţii generale cu privire la leasing

sign-lease-contract1[1]Scurt istoric. Termenul leasing provine de la verbul englez to lease, care se traduce prin „a închiria”. Leasingul, ca instituţie juridică, a luat naştere în Anglia, la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea vertiginoasă a industriei, iar un rol important în acest sens l-a avut transportul feroviar. Proprietarii minelor de cărbune aveau nevoie de vagoane, dar nu dispuneau de resurse financiare suficiente pentru a le procura, de aceea, au convenit cu producătorii ca aceştea să le ofere vagoanele anticipat, iar achitarea să fie efectuată în mod treptat, pe măsura realizării pe piaţă a cărbunelui[1]. Mai apoi, leasingul a fost preluat şi extins în Statele Unite ale Americii. Prima operaţiune de leasing în SUA a apărut în anul 1877, când societatea „Bell Telephone Comp” a oferit abonaţilor săi posibilitatea închirierii aparatelor telefonice pe termen lung, cu dreptul de a le procura la finele chiriei. Datorită acestui curs, SUA a fost telefonizată mai rapid decât celelalte state ale lumii[2]. Continuă lectura „PARTICULARITĂŢILE CONTRACTULUI DE LEASING”

%d blogeri au apreciat: